Testy na celiakii?

Nové technologie a diagnostické metody nám umožňují zkvalitňovat diagnostiku celiakie. Jednoduchým a moderním způsob diagnostiky celiakie je genetický test prováděný naší laboratoří.

Příznaky celiakie

Mezi typické střevní příznaky v dětství patří průjmy, ale v dospělosti jsou časté i urputné zácpy. Narušená střevní sliznice postupně přestává plnit své funkce, vyhlazuje se a postupně se projevují příznaky špatného vstřebávání živin (vitamínů, bílkovin, vápníku aj.). Vzniká tak chudokrevnost, zvyšuje se lomivost kostí, zpomaluje růst, zhoršuje hojení ran, objevují se kožní obtíže event. svědivé vyrážky, záněty v ústech, zvyšuje se kazivost zubů, lomivost nehtů, padání vlasů, objevuje se slabost, únava, event. deprese a jiné nespecifické projevy.

Zánětem narušená střevní sliznice se stává propustnější i pro další antigeny potravy než je lepek. Mohou tak druhotně vznikat nesčetné potravinové alergie. Dietou neléčený chronický zánět střeva v průběhu let pak sám může vést k nejobávanějším komplikacím celiakie s vysokou úmrtností – k maligním lymfomům a karcinomům zažívacího ústrojí.

V souvislosti s neléčenou celiakií se však uvádí celkově vyšší výskyt maligních nádorů i mimo trávicí trakt. Spolu s predispozicí k poruše imunity a vzniku celiakie souvisí i častější vznik jiných autoimunit jako například diabetes mellitus 1. typu, autoimunitní záněty štítné žlázy, revmatoidní artritidy, různé typy nefropatií aj.