Testy na celiakii?

Nové technologie a diagnostické metody nám umožňují zkvalitňovat diagnostiku celiakie. Jednoduchým a moderním způsob diagnostiky celiakie je genetický test prováděný naší laboratoří.

Co je celiakie

Celiakie (celiakální sprue – CS) je celoživotní nesnášenlivostí lepku (bílkovina v zrnech pšenice,ječmene a žita).

Celiakie je geneticky podmíněné autoimunitní onemocnění, které vzniká u citlivých jedinců při konzumaci lepku. Nepoznaná a neléčená celiakie vede k progresivnímu poškozování sliznice tenkého střeva.

Lepek je bílkovinný komplex obsažený v povrchní části obilného zrna. Produkty lepku vzniklé jeho štěpením v trávicí trubici nejsou u geneticky disponovaných jedinců tolerovány imunitním systémem.

Dochází k tvorbě protilátek proti těmto štěpům a později i k některým vlastním bílkovinám lidského organizmu (autoprotilátky). Imunitní systém postižených jedinců je pod trvalým antigenním tlakem, vznikají další autoimunitní choroby postihující různé orgány a komplikace, z nichž některé ohrožují přímo život nemocného.